Home »

Veranderingen inkomstenbelasting 2013

Onder invloed van Europa en de wereldwijde economische crisis is Nederland het nieuwe jaar ingegaan in een economische recessie. De tijden van bezuinigen en de broekriem aanhalen zijn nog niet voorbij. In het algemeen gezien richt een overheid zich in dergelijke tijden vooral op het beperken van uitgaven en het op een stabiel niveau houden van de directe belastingen, zoals die op inkomsten.

Het nieuwe kabinet Rutte, eind vorig jaar aangetreden, heeft niettemin een aantal belastingmaatregelen ingevoerd die vanaf belastingjaar 2013 van toepassing zijn. De twee regeringspartners VVD en PvdA hebben hier allebei zo hun eigen achterliggende motieven voor. De VVD richt zich met name op het krijgen en houden van een gezonde overheidshuishouding op financieel terrein. De PvdA wil de sociaal zwakkeren niet de grootste verliezer in de economische crisis laten zijn en focust op het nivelleren van inkomens.

Hieronder komen een aantal van de belangrijkste veranderingen in de belastingsfeer voor 2013 aan de orde.

  • Aftrek hypotheekrente

De vermaledijde afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, ook wel het H-woord genoemd in Haagse kringen, is er dan toch door. Het werd door vele partijen als een belangrijk breekpunt genoemd in hun verkiezingscampagnes. Toch is de afschaffing van de aftrek van hypotheekrente bij de vorming van het nieuwe kabinet Rutte definitief geworden. Waarschijnlijk is een belangrijke reden hiervoor het wegnemen van de overwaarde van vastgoed, om zo een hervorming van de huizenmarkt te bewerkstelligen. Op deze manier hoopt het kabinet de huizenmarkt weer in beweging te krijgen. Concreet betekent dit dat vanaf dit jaar hypotheekrente alleen nog aftrekbaar is van een annuïteitenlening die in maximaal 30 jaar afgelost wordt. Na verkoop van de woning kan de eventuele restschuld nog voor maximaal 5 jaar afgetrokken worden.

  • Hogere AOW- leeftijd

Om de verhoging van de AOW-leeftijd is ook veel te doen geweest. Politieke partijen hebben hier heftig over gediscussieerd. Niettemin is toch besloten de leeftijd waarop iemand recht heeft op AOW stapsgewijs te verhogen. Vanaf 2013 wordt dit jaarlijks met een maand verhoogd. Voor 2013 is deze leeftijd dus vastgesteld op 65 jaar en 1 maand. Heffingskortingen en inkomensvoorzieningen kunnen hierdoor beïnvloed worden.

  • Invoering forensentaks gaat niet door

Een derde veelbesproken maatregel, de forensentaks, is van de baan. Hiermee wordt het plan om de belastingaftrek voor woon- en werkverkeer af te schaffen, ingetrokken. Dit voorstel kwam oorspronkelijk uit het Lente-akkoord, maar heeft het bij de kabinetsonderhandelingen niet gehaald.

1 Reacties

  1. [...] Veranderingen inkomstenbelasting 2013 [...]