Home »

Belasting heffen

Belasting heffenBelasting betalen: bepaald niet ieders favoriete bezigheid. Zo na Nieuwjaar begint langzamerhand het spook van de aangifte weer op te doemen. De vriendelijke uitnodiging van de Belastingdienst om aangifte te doen valt al weer bijna op de mat. En dan begint de einddatum van 1 april al weer in zicht te komen. Snel moeten alle bonnetjes, facturen en overzichten weer onder het stof vandaan gehaald worden. Gelukkig hoeven we de aangiftes zelf niet meer zoals vroeger op papier te doen om ze uiteindelijk in enveloppen de deur uit te doen. De Belastingdienst voorziet in een keurig digitaal programma dat je gegevens bewaart, zodat je niet ieder jaar dezelfde gegevens in hoeft te kloppen. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker….

Dus we kunnen stellen dat het doen van de jaarlijkse belastingaangifte gemakkelijker is geworden. Maar waarom betalen we eigenlijk belasting? En sinds wanneer doen we dit eigenlijk al? Het betalen van belastingen is in Nederland begonnen met de komst van de Romeinen. Deze inden al belastingen in Egypte en Palestina. Dit systeem voerden ze ook in De Lage Landen in. Dit begon omstreeks 50 na Chr. toen de Friezen verplicht waren een belasting in natura te betalen in de vorm van runderhuiden. Daarnaast waren ze ook verplichten soldaten te leveren.

In de Middeleeuwen, er waren inmiddels vele steden ontstaan, begonnen de stadbesturen belasting te heffen van hun inwoners. Deze inkomsten werden gebruikt om allerlei gemeenschappelijke zaken te onderhouden, zoals wegen, stadsmuren en dergelijke. Maar ook salarissen van ambtenaren werden uit deze opbrengsten opgebracht. Typisch voor die tijd is dat zich een fijnmazig systeem ontwikkelde op het gebied van meten en wegen, zodat belastingen op bijvoorbeeld voedingsmiddelen heel precies konden worden bepaald. Dit stelsel is de basis voor het huidige systeem van belasting heffen.

Tegenwoordig zijn er twee belangrijke functies van belastingheffing te onderscheiden. Ten eerste is er de budgettaire functie. Dit is eigenlijk de functie die hierboven al werd besproken. Hierbij is belasting bedoeld om gemeenschappelijke diensten en goederen te onderhouden. Hiermee wordt dus gezorgd dat alle collectieve functies, waarvoor via de politiek is gekozen, in leven worden gehouden. De overheid doet dit in verschillende vormen, onder meer in subsidies, onderhoud van wegen en geven van bijstand. Ten tweede heeft belasting een instrumentele functie. Hiermee wordt bedoeld dat de overheid ook bovenliggende doelen nastreeft met het innen van belastingen. Dit kan bijvoorbeeld inkomensverdeling zijn. Een stabiele binnenlandse economie kan daarnaast ook een doel zijn.

Zo zie je maar dat er een hele geschiedenis vastzit aan die blauwe envelop die straks weer op de mat ploft.

1 Reacties

  1. [...] Belasting heffen [...]